Word-zaawansowany

kurs trwa 16 godzin

cena kursu: 870,00 PLN

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

poziom zaawansowany

Cel kształcenia:

Kurs Word – poziom zaawansowany wprowadza uczestnika szkolenia w świat złożonych funkcjonalności najpopularniejszego edytora tekstu. Kurs ma za zadanie przygotować do tworzenia dokumentów o skomplikowanej strukturze. W trakcie szkolenia słuchacze poznają sposoby optymalizacji swojej pracy z programem Word.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt MS Word, płytę CD z ćwiczeniami, a także certyfikat ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym

Program zajęć: MS Word – poziom zaawansowany:

1. Formatowanie akapitu.

2. Tworzenie własnej formy numeracji z uwzględnieniem konspektu.

3. Dokumenty wielostronicowe.

  • Podział dokumentu na sekcję
  • Tworzenie nagłówka oraz stopek
  • Zmiana numeracji stron
  • Tworzenie styli oraz formatowanie dokumentu przy ich pomocy
  • Tworzenie dokumentów wielołamowych
  • Tworzenie spisów treści
  • Automatyczne podpisywanie tabel

4. Tworzenie przypisów.

5. Inicjały.

6. Tworzenie pól tekstowych i osadzenie ich wewnątrz dokumentu.

7. Osadzenie obiektów w dokumencie.

8. Sortowanie danych.

9. Korespondencja seryjna:

  • Tworzenie etykiet adresowych.
  • Tworzenie listów seryjnych.

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.