Word-podstawowy

kurs trwa 16 godzin lekcyjnych

cena kursu: 770,00 PLN

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

poziom podstawowy

Cel kształcenia:

Kurs Word – poziom podstawowy ma za zadanie przygotować kursanta do samodzielnej pracy z edytorem tekstu. Na szkoleniu każdy z uczestników poprzez ćwiczenia praktyczne nabywa umiejętności, które pozwalają mu na swobodne formatowanie tekstu i tabel, a także na drukowanie stworzonego dokumentu.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt MS Word, płytę CD z ćwiczeniami, a także certyfikat ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym

Program zajęć: MS Word – poziom podstawowy:

1. Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstów, podstawowe pojęcia (akapit, spacja itp.).

2. Omówienie ekranu.

3. Opcje pracy z programem (krótkie wprowadzenie, w dalszej pracy stopniowe pogłębianie wiadomości).

4. Praca z tekstem.

5. Wprowadzanie i edycja tekstu:

  • Zmiana kroju pisma, wielkości znaków.
  • Wyrównywanie tekstu względem marginesu.
  • Wcięcia akapitowe.
  • Zmiana wielkości znaków.

6. Punktacja oraz numeracja.

7. Wyszukiwanie oraz zmiana tekstu.

8. Usprawnienie pracy poprzez wprowadzenie tabulatorów.

9. Określenie kolorów dla tekstu i dla tła.

10. Tabele

  • Tworzenie tabeli.
  • Scalanie lub dzielenie komórek, wymazywanie zbędnych linii.
  • Dodawanie i odejmowanie kolumn, wierszy oraz pojedynczych komórek.
  • Określenie szerokości oraz wysokości komórek.
  • Sortowanie danych w tabeli

11. Numeracja stron.

12. Wykorzystywanie słownika ortograficznego i gramatycznego.

13. Drukowanie dokumentów.

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.