HTML i CSS

kurs trwa 25 godzin

cena kursu: 1 970,00 PLN

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

poziom podstawowy

Cel szkolenia:

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami budowania stron internetowych oraz przekazanie umiejętności praktycznego tworzenia serwisów internetowych.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Zajęcia prowadzne są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie wystawione na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program zajęć:

1. Omówienie elementów mających wpływ na funkcjonowanie strony w Internecie.

2. Struktura dokumentu HTML.

3. Formatowanie tekstu (Różne rodzaje czcionek, zmiana koloru, wypunktowanie. Formatowanie z wykorzystaniem arkuszy stylów CSS)

4. Elementy blokowe – tytuły, akapity, linie.

5. Wstawianie odnośników do stron i plików.

6. Tabele – zasady tworzenia i sposoby wykorzystania tabel na stronach.

7. Style – omówienie bardzo elastycznych technik prezentacji stron.

8. Wstawianie grafiki na stronę, oblewanie zdjęć tekstem, galerie zdjęć.

9. Techniki doboru kolorów i czcionek na stronę.

10. JPEG, GIF, PNG z punktu widzenia Webmastera

11. Wykorzystanie edytorów tekstu.

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.