MS Office Zintegrowany

MS Office Zintegrowany

Kurs trwa 24 godziny

cena kursu: 970 zł

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

 1. edytor tekstu – MS Word
 2. arkusz kalkulacyjny – MS Excel

Korzyści:

 • umiejętność prawidłowego formatowania tekstu i akapitów
 • możliwość pracy z wieloma dokumentami
 • zapisywanie pliku w typie doc, docx, odt, pdf
 • umiejętność swobodnego tworzenia formuł
 • przygotowywanie profesjonalnych tabel
 • tworzenie wykresów
 • umiejętność zapisywania plików w typie xls, xlsx, ods
 • tworzenie środowiska pracy między arkuszami kalkulacyjnymi

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt w formie elektronicznej
oraz certyfikat ukończenia kursu.

Program szkolenia-MS Word:

 1. Formatowanie akapitu:
 2. ustawienia marginesów
 3. osadzanie grafiki w tym  znaków wodnych
 4. wyrównywanie obiektów
 5. Formatowanie tekstu
 6. przenoszenie tekstu pomiędzy dokumentami
  ujednolicanie przenoszonych formatów tekstu z istniejącym formatem,
 7. Tworzenie własnej formy numeracji z uwzględnieniem konspektu
 8. Dokumenty wielostronicowe
 9. podział dokumentu na sekcję
 10. tworzenie nagłówka oraz stopek
 11. zmiana numeracji stron
 12. tworzenie styli oraz formatowanie dokumentu przy ich pomocy
 13. tworzenie spisów treści
 14. automatyczne podpisywanie tabel
 15. Tworzenie przypisów
 16. Tworzenie pól tekstowych i osadzenie ich wewnątrz dokumentu
 17. Osadzenie obiektów w dokumencie
 18. Sortowanie danych
 19. Zapisywanie dokumentów do różnych typów
  plików: doc, docx, odt, pdf

Program szkolenia-MS Excel:

 1. Tworzenie i praca na dokumentach programu MS Excel
 2. Formatowanie tekstu w komórkach
 3. Formatowanie dat
 4. Dodawanie i usuwanie arkuszy
 5. Zmiana nazwy i koloru karty arkusza
 6. Podstawowe funkcje: suma, średnia, maksimum, minimum
 7. Wybrane funkcje logiczne
 8. Tworzenie i wpisywanie formuł
 9. Programowanie komórek
 10. Tworzenie prostych wykresów
 11. Formatowanie pliku do wydruku
 12. Tworzenie formuł
 13. Tabele
 14. Tabele przestawne
 15. Wykresy
 16. Przenoszenie tabel z Excela do Worda
 17. Wykorzystywanie względnego i bezwzględnego adresowania komórek
 18. Sortowanie danych
 19. Tworzenie powiązanych arkuszy
 20. Sortowanie i filtrowanie danych
 21. Opcje drukowania