Photoshop-podstawowy

kurs trwa 16 godzin

cena kursu: 1 400,00 PLN

tryb indywidualny: 2 200,00 PLN

poziom podstawowy

Program szkolenia

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Podstawy grafiki

 • Różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową
 • Podstawowe modele barw
 • Formaty zapisu grafiki rastrowej
 • Kompresja
 • Rozdzielczość obrazu

Obszar pracy w programie Adobe Photoshop

 • Zapoznanie z interfejsem użytkownika,
 • Paleta narzędziowa
 • Pasek opcji narzędzi
 • Korzystanie z palet i dostosowanie ich do potrzeb
 • Korzystanie z menu kontekstowego
 • Ustawienia preferencji

Praca z dokumentem

 • Otwieranie i zapisywanie zdjęć
 • Tworzenie nowych obrazów
 • Wyświetlanie informacji na temat pliku
 • Dodawanie adnotacji do obrazka
 • Powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie
 • Korzystanie z warstw

Warstwy

 • Tworzenie obrazka z warstwami
 • Grupowanie warstw
 • Używanie palety Warstwy
 • Przenoszenie i wyrównywanie zawartości warstwy
 • Edycja warstw
 • Tworzenie grup odcinania
 • Określanie atrybutów warstwy
 • Używanie okna Styl warstwy, edycja stylu
 • Określanie opcji mieszania warstw
 • Tworzenie i edycja konturów
 • Ukrywanie części warstwy
 • Używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia
 • Zarządzanie obrazkami z warstwami

Podstawowe operacje na obrazie

 • Histogram zdjęcia
 • Zmiana parametrów zdjęcia (wysokość, szerokość rozdzielczość)
 • Praca z kolorem (tryby i przestrzenie, kanały i głębia bitowa)
 • Zmiana kontrastu i jasności
 • Tworzenie własnych obrazów z zastosowaniem palety narzędziowej
 • Zaznaczanie obszarów obrazka
 • Operacje na zaznaczeniach

Praca z tekstem

 • Formatowanie znaków i akapitów
 • Dzielenie i justowanie
 • Praca z warstwami tekstowymi
 • Kompozycja

Fotomontaż

 • Narzędzia selekcji
 • Szybka maska – Wtopienia
 • Narzędzia szparowania – ścieżki
 • Narzędzia przyciemniania i rozjaśniania
 • Narzędzia rozmycia
 • Transformacje

Retusz – korekta barwna

 • Korekta formalna – Korekta tonalna
 • Narzędzia korekty barwnej
 • Poziomy i krzywe
 • Klonowanie, łatka, pędzel historii
 • Filtry
 • Retusz starego zdjęcia

Zapisywanie pracy

 • Kompresja – optymalizacja grafiki
 • Formaty zapisu plików graficznych
 • Przygotowanie internetowej galerii zdjęć
 • Prosta animacja poklatkowa

Umiejętności

Uczestnicy kursu Photoshop poznają różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową, różne modele barw oraz sposoby i formaty zapisu zdjęć. Nauczą się posługiwać Programem Adobe Photoshop w sposób narzędziowy. Poznają zasady wykonywania kompozycji graficznych przy użyciu podstawowych narzędzi omawianego programu. Osiągną stopień kreatywnego posługiwania się programem.

Zapisz się na kurs: wyślij przelew na konto:

09 1140 2004 0000 3102 4441 2410

w tytule przelewu napisz swoje imię i nazwisko oraz tytuł kursu
następnie wyślij maila z zapisem klikając KONTAKT

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.