MS Outlook

kurs trwa 10 godzin

cena kursu: 697,00 PLN

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

Cel kształcenia:

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które wykorzystują MS Outlook jako swoją pocztę internetową lub w trakcie pracy zawodowej jako narzędzie wspomagające zarządzanie kontaktami i kalendarzami wewnętrznymi przedsiębiorstwa.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt, a także certyfikat ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

Program zajęć:

1. Omówienie ekranu MS Outlook

2. Zarządzanie pocztą elektroniczną

 • Wysyłanie i odbieranie poczty
 • Wykonywanie operacji na plikach wiadomości (w tym załączniki)
 • Grupowanie wiadomości wg różnych kryteriów, filtrowanie, sortowanie
 • Wyszukiwanie wiadomości
 • Konfiguracja widoków

3. Kalendarze w MS Outlook

 • Tworzenie terminów i wydarzeń
 • Organizowanie spotkań
 • Wyświetlanie harmonogramów grup
 • Wyświetlanie kalendarzy obok siebie
 • Widoki kalendarzy – umieszczanie kalendarzy prywatnych i służbowych, oraz innych osób w jednym widoku
 • Wysyłanie kalendarzy pocztą e-mail
 • Subskrybowanie kalendarzy internetowych
 • Zarządzanie kalendarzem innego użytkownika

4.    Zadania i notatki

 • Tworzenie zadań
 • Zadania cykliczne
 • Grupowanie zadań
 • Wyszukiwanie zadań

5.    Zarządzanie kontaktami w MS Outlook

 • Tworzenie kontaktu
 • Wiadomości błyskawiczne

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.