MS Office Word, Excel

kurs trwa 30 godzin

cena: 970,00 PLN

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

Cel kształcenia:

Szkolenie to ma na celu przygotowanie do samodzielnej pracy w podstawowych programach pakietu Office. W przyjazny sposób kursant wprowadzany jest w tajniki posługiwania się jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych – Microsoft Windows, uczy się również poruszać swobodnie w edytorze tekstów Word i wykorzystywać w stopniu podstawowym arkusz kalkulacyjny Excel.

W zakres tego szkolenia wchodzą dwa osobne szkolenia – z obsługi programu Word na poziomie podstawowym oraz z obsługi programu Excel również na poziomie podstawowym.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt, płytę CD z ćwiczeniami, a także zaświadczenie ukończenia kursu wystawione na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

Program zajęć: Microsoft Office poziom podstawowy:

Obsługa Microsoft Windows:

1. Podstawowe pojęcia systemowe.

2. Konfiguracja ustawień użytkownika.

3. Klasyfikacja oprogramowania i sprzętu

Obsługa programu Word:

1. Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstów:

 • Podstawowe pojęcia (akapit, spacja itp.).
 • Omówienie okna programu Microsoft ® Word.
 • Polecenia i opcje pracy z programem.
 • Podstawowe pojęcia (akapit, spacja itp.).
 • Operacje zapisywania, tworzenia dokumentów itp.

2. Formatowanie dokumentu tekstowego:

 • Wprowadzanie i edycja tekstu.
 • Wprowadzanie polskich znaków.
 • Zmiana kroju pisma, wielkości znaków.
 • Wyrównywanie tekstu względem marginesu.
 • Wcięcia akapitowe.
 • Zmiana wielkości znaków.
 • Wyliczanie oraz numeracja.
 • Wyszukiwanie oraz zmiana tekstu.
 • Usprawnienie pracy poprzez wprowadzenie tabulatorów.
 • Określenie kolorów dla tekstu jaki dla tła.

3. Tworzenie i formatowanie tabeli:

 • Określenie szerokości oraz wysokości komórek.
 • Dodawanie i odejmowanie kolumn, wierszy oraz pojedynczych komórek.
 • Scalanie lub dzielenie komórek, wymazywanie zbędnych linii.
 • Dodawanie i odejmowanie kolumn, wierszy oraz pojedynczych komórek.
 • Sortowanie danych w tabeli.

4. Pozostałe opcje w programie Microsoft ® Word.

 • Wykorzystywanie słownika ortograficznego i gramatycznego.
 • Ustawianie względem tekstu tabel i grafiki.
 • Ustawienie nagłówka i stopki.
 • Opcje wydruku dokumentów.

Obsługa programu Excel:

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel:

 • Omówienie ekranu programu Microsoft ® Excel.
 • Dostosowanie wyglądu arkuszy do własnych potrzeb.
 • Skoroszyt – budowa i poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami.
 • Wprowadzanie i edycja danych w arkuszach.
 • Adres komórki – rodzaje adresowania i jego znaczenie.
 • Sposoby zaznaczania danych w arkuszach.
 • Kopiowanie, przenoszenie i wypełnianie komórek.

2. Formatowanie zawartości komórek:

 • Kroje pisma, styl wielkość znaków.
 • Sposoby rozmieszczania danych komórki w obrębie jej samej i arkusza.
 • Obramowanie i wypełnienie.
 • Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn.
 • Autodopasowanie wierszy i kolumn.

3. Tworzenie arkuszy obliczeniowych:

 • Tworzenie i wprowadzanie formuł.
 • Proste funkcje matematyczne Excela np. suma, średnia, minimum.
 • Format wpisanych danych np. godzina, liczba, adres email.
 • Graficzna prezentacja wyników w arkuszu.
 • Wstawianie obiektów Word Art, rysunków, zdjęć itp.
 • Tworzenie wykresów przy pomocy kreatora.
 • Określanie obszaru wydruku.

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.