MS Access

kurs trwa 16 godzin

cena kursu: 970,00 PLN

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

poziom podstawowy

Cel kształcenia:

Kurs Access – poziom podstawowy zapoznaje uczestnika z zasadami projektowania baz danych. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na konserwację baz danych, projektowanie i modyfikowanie zapytań, formularzy i raportów, jak również korzystanie z danych zewnętrznych przy pomocy narzędzi dostępnych w programie MS Access

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt, płytę CD z ćwiczeniami, a także certyfikat ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

Program zajęć: Access – poziom podstawowy:

1. Podstawowe pojęcia związane z bazami danych.

 • Uruchomianie MS ACCESS
 • Poruszanie się po istniejącej bazie danych –podstawowe elementy bazy danych
 • Przegląd elementów bazy w widoku Projekt

2. Zasady projektowania baz danych.

 • Określenie zbiorów niezbędnych danych
 • Określenie zbiorów pól w tabelach
 • Określenie kluczy podstawowych
 • Normalizacja danych
 • Własności pól
 • Maski wprowadzenia
 • Reguły poprawności
 • Odnośniki

3. Łączenie tabel w relacje

 • Ustawianie relacji dla istniejących tabel
 • Właściwości relacji –typ sprzężenia

4. Przybornik – podstawowe ikony.

5. Modyfikowanie zawartości bazy danych.

6. Modyfikacja struktury bazy danych. Projektowani i korzystanie z formularzy.

 • Pola kombi w formularzach
 • przyciski polecenia
 • Manipulowanie danymi przy pomocy formularzy
 • Tworzenie Formularzy przy pomocy kreatora
 • Formularze z podformularzami

7. Kwerendy

 • Kryteria w kwerendzie, rodzaje kryteriów
 • Kwerendy oparte na wielu tabelach
 • Kwerendy aktualizujące i usuwające.
 • Kwerendy krzyżowe

8. Raporty

 • Wyrażenia w raportach
 • Grupowanie z sumowaniem np. Excel

9. Eksport i import danych.

10. formularze menu – przyciski przełącznika.

11. Autostart – uruchomienie

12. Utrwalenie zdobytych umiejętności – utworzenie własnej bazy.

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.