Excel-zaawansowany

MS Excel-zaawansowany

kurs trwa 16 godzin

cena kursu: 970,00 PLN

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

Cel kształcenia:

Kurs Excel – poziom zaawansowany kierowany jest do osób pragnących usprawnić i w jak największym stopniu zautomatyzować swoją pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Szkolenie pozwala na zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu Excel oraz na swobodne dokonywanie dowolnych obliczeń przy użyciu tego programu.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt MS Excel, płytę CD z ćwiczeniami, a także certyfikat ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

Program zajęć MS Excel-zaawansowany:

 1. Nazewnictwo komórek.
 2. Funkcje daty i czasu.
 3. Zagadnienia funkcje wartości.
 4. Przenoszenie danych pomiędzy arkuszami i skoroszytami.
 5. Adresowanie bezwzględne i mieszane.
 6. Funkcje warunkowe
 7. Funkcje finansowe
 8. Używanie list i tworzenie nowych.
 9. Zagnieżdżone funkcje warunkowe.
 10. Zaokrąglanie danych.
 11. Bazy danych.
 12. Sortowanie danych.
 13. Filtrowanie danych.
 14. Widoki niestandardowe.
 15. Sumy pośrednie.
 16. Formularze i ich wykorzystanie.
 17. Wyszukiwanie danych przy pomocy funkcji.
 18. Tworzenie raportów przy pomocy tabeli przestawnej.
 19. Konsolidacja danych.
 20. Szablony.
 21. Tworzenie wykresów i zaawansowane formy ich formatowania.
 22. Łączenie danych z różnych skoroszytów.
 23. Tworzenie szablonów.
 24. Ochrona danych i ich zabezpieczenie.
 25. Makroinstrukcje.
 26. Ustawienia zakresu do drukowania.
 27. Drukowanie wraz z zaawansowanymi opcjami (kolejność druku, wydruk do pliku, nagłówki oraz stopki, zamrożenie kolumn oraz wierszy itp.).

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.