Corel DRAW

kurs trwa 16 godzin

cena kursu: 1 400,00 PLN

Tryb indywidualny: 2 200,00 PLN

Cel kształcenia:

Kurs CorelDRAW grafika wektorowa – poziom podstawowy – ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia i edycji prac graficznych. Szkolenie obejmuje naukę rysowania prostych obiektów, pracę z tekstem, na  projektowaniu wizytówek czy broszur marketingowych kończąc.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt CorelDRAW i zestaw ćwiczeń na płycie CD, a także zaświadczenie ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

Program zajęć: CorelDRAW – grafika wektorowa:

 1. Wprowadzenie do grafiki komputerowej
  Zastosowanie grafiki
  Podział na grafikę rastrową i wektorową
  Formaty plików
  Podstawowe modele barwne
  Tworzenie nowego dokumentu
  Zapisywanie dokumentu

  2. Podstawowe informacje o programie
  Okno programu
  Prawy klawisz myszki
  Pasek standardowy
  Pasek właściwości
  Linijki
  Ustawienia strony

  3. Rysowanie obiektów
  Siatka i prowadnice
  Skalowanie widoku grafiki
  Zaznaczanie obiektu praca z narzędziami zaznaczenia
  Rysowanie prostokątów
  Rysowanie elips
  Tworzenie wycinków i łuków
  Wielokąty i gwiazdy
  Spirala
  Papier kratkowany
  Rysunek odręczny

  4. Wypełnianie i obrys właściwości i praca z kolorem
  Rodzaje wypełnień:
  – wypełnienie jednolite
  – wypełnienie tonalne
  – wypełnienie deseniem
  – wypełnienie teksturą
  – wypełnienie PostScriptowe
  – wypełnienie narzędziem
  – wypełnienie interaktywne
  Rodzaje obrysu – właściwości

  5. Kopiowanie i usuwanie obiektów, inne działania
  Duplikowanie obiektów
  Klonowanie obiektów
  Usuwanie obiektu
  Rozdzielanie i łączenie linii
  Krzywe Beziera
  – praca z węzłami
  – narzędzie – nóż
  – narzędzie – gumka
  – narzędzie – pisak

  6. Praca z tekstem
  Tekst ozdobny i tekst akapitowy
  Określanie właściwości tekstu
  Dzielenie tesktu na łamy
  Oblewanie tekstem
  Wypełnienie tekstem

  7. Zaawansowane działania w CorelDraw
  Wyrównanie i rozkład
  Łączenie obiektów
  Głębia, metamorfoza
  Praca z dokumentami wielostronicowymi

  8. Przygotowanie dokumentu do druku

 

Zapisz się na kurs: wyślij przelew na konto:

09 1140 2004 0000 3102 4441 2410

w tytule przelewu napisz swoje imię i nazwisko oraz tytuł kursu
następnie wyślij maila z zapisem klikając KONTAKT

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.