ABC Internetu

ABC Internetu

kurs trwa 10 godzin lekcyjnych

cena kursu: 497,00 PLN

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

Cel kształcenia:

Szkolenie to pozwoli zapoznać się z zasadami, które obowiązują w Internecie. Pokażemy także jak efektywnie wykorzystywać sieć w celu wyszukiwania informacji, kontaktowania się ze znajomymi za pomocą komunikatorów internetowych oraz jak wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt, płytę CD z ćwiczeniami, a także zaświadczenie ukończenia kursu wystawione na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

Program zajęć:

1. Wprowadzenie:

 • Ogólne informacje na temat World Wide Web.
 • Niebezpieczeństwo pracy w sieci (wirusy, włamania, wyłudzenia itp.).
 • Przygotowanie do rozpoczęcia pracy w sieci.
 • Wybór usługodawcy dostarczającego Internet.

2. Poczta elektroniczna:

 • Co to jest poczta elektroniczna?
 • Adresowanie i podpisywanie wiadomości.
 • Odbieranie i wysłanie poczty elektronicznej.
 • Czytanie i oglądanie korespondencji
 • Dodawanie załączników do przesyłek.
 • Zapisywanie uzyskanych informacji.
 • Tworzenie i wykorzystywanie książki adresowej.

3. Przeglądarki internetowe:

 • Ogólne wiadomości na temat przeglądarek.
 • Zapoznanie się z dostępnymi przeglądarkami.
 • Konfiguracja przeglądarki.
 • Metody wyszukiwania informacji w internecie za pomocą popularnych wyszukiwarek.
 • Zapisywanie uzyskanych informacji.
 • Oglądanie stron bez połączenia z siecią.

4. Inne usługi internetowe:

 • Grupy dyskusyjne: wybór serwera grup dyskusyjnych, pisanie i wysyłanie artykułów.
 • Serwisy społecznościowe

Powyższe szkolenie można odbyć również w trybie indywidualnym, według programu i w tempie dostosowanym do oczekiwań kursanta.